شرکت نرم افزاری بهپردازان
 


    پنل آلومينيومي آلياژي



    تعداد بازدید : 764

    امتیاز این محصول : 1


    تبديل بيلت به انواع پنلهاي آلومينيومي آلياژي مدولار


    اين محصول بر حسب نياز كارخانجات مصرف كننده به صورت آلياژ E.C و خالص توليد مي گردد و بيشتر در جهت ارائه سرويس دهي به صنايع پنلهاي آلومينيومي آلياژي مدولار