شرکت نرم افزاری بهپردازان
 


    اکسترود    تعداد بازدید : 493

    امتیاز این محصول : 1


    کاغذ پلي اتيلن دار


    اين محصول بر حسب نياز كارخانجات مصرف كننده به صورت آلياژ E.C و خالص توليد مي گردد و بيشتر جهت مصارف هدايت كننده هاي الكتريكي ، كابلها، وسايل خانگي و غيره مورد استفاده قرار مي گيرند.