شرکت نرم افزاری بهپردازان
 


  توليد پروفيل هاي آلومينيومي مورد نياز صنعت  تعداد بازدید : 540

  امتیاز این محصول : 2


  •  گروه يورو استار داراي اولين و قويترين خط توليد پروفيل آلومينيوم در ايران مي باشد.


  کارخانه توليد پروفيل هاي آلومينيومي  گروه يورو استار ، پروفيل هاي مورد نياز تکنولوژي را توليد مي نمايد. پروفيل هايي که در ابعاد وبا اشکال خاص مانند ورق ، پروفيل هاي عريض ،قوطي ،سپري ، نبشي و... توليد مي گردند.
  اين کارخانه با شخصيت حقوقي مستقل اداره مي شود و با نصب دستگاه اکستروژن 3800 تني يکي از قوي ترين و اولين خط توليد پروفيل آلومينيوم در ايران است.
  اين خط توليد قادر است علاوه بر سرويس دهي به  گروه ، نيازهاي بازار آلومينيوم کشور را نيز تامين نمايد. قابل ذکر است که اين خط توليد با توجه به سايت آلومينيوم اراک که يکي از بزرگترين سايت هاي خاور ميانه مي باشد تعريف گرديده است و مي تواند با نصب سيستم اکستروژن مورد نظر، کشور را از خروج ارز و واردات ورق و پروفيل آلومينيوم از کشور هايي نظير چين ويا کشور هاي اروپايي ،بي نياز گرداند که خود گام موثري در راستاي اقتصاد مقاومتي مي باشد.