شرکت نرم افزاری بهپردازان
 


  توليد رنگ صنعتي  تعداد بازدید : 517

  امتیاز این محصول : 1


  گروه يورو استار تصميم گرفته تا رنگ هاي مورد نياز پروژه هاي خود را رأساً توليد نمايد زيرا ...


  با توجه به اينکه سازه يورواستار صد در صد بتن مسلح (بتن آرمه)  و به صورت باکس آماده مي باشد و از طرف ديگر غالباً نماي ساختمان با پرايمر و کاسماتيک و رنگ صنعتي پوشش داده مي شود ،بنابر اين مصالح مصرفي بايد با استاندارد هاي بالا ساخته شود تا ضمن حفظ زيبايي داراي طول عمر بالا نيز باشد.
  لذا گروه يورو استار تصميم گرفته تا رنگ هاي مورد نياز پروژه هاي خود را رأساً توليد نمايد.