شرکت نرم افزاری بهپردازان
 


    پروفيل آلومينيوم آلياژي مخصوص ساخت پنلهاي مدولار    تعداد بازدید : 838

    امتیاز این محصول : 1


    بيلت را توسط دستگاه اکسترود به پنل، قوطي ، ورق ، زوار و زه تبديل و نهايتآ به پنلهاي آلومينيومي آلياژي مدولار تبديل مينمايد


    محصولات اين کارخانه ميتواند کاربريهاي نا محدود داشته و در کليه صنايع مورد استفاده قرار گيرد