شرکت نرم افزاری بهپردازان
 


    شرکت خدمات مهندسي و تکنيکال    تعداد بازدید : 494

    امتیاز این محصول : 1


    مهم ترين وظيفه شرکت خدمات مهندسي وتکنيکال جذب نيروي انساني وآموزش و  بکارگيري آنان در پروژه ها مي باشد.


    نيروي آموزش ديده ومجرب ، سرمايه اصلي گروه يورواستار است. شرکت خدمات مهندسي گروه براي نيروهاي آموزش ديده خود گواهي فني وحرفه اي صادر نموده ودر مواقع نياز در پروژه ها آنان را به کار مي گيرد. شرکت خدمات مهندسي و تکنيکال مايل است در هر استان با ايجاد شعبه نيرو هاي کارآمد خود را حفظ کند.اين شرکت به صورت مستقل وبا هياُت مديره مستقل اداره مي شود ومنبع درآمد آن از محل در خدمت قرار دادن نيروهاي متخصص خود(اعم ار مهند ، تکنسين و کارگر ماهر) در شرکت هاي سازنده مي باشد.