شرکت نرم افزاری بهپردازان


بازگشت

تاریخ درج : 28/8/1396
موضوع : زلزله کرمانشاه ايران را لرزاند
خلاصه :

زلزله با قدرت 7.4 ريشتر کرمانشه ايران را لرزاند و بيش از 5.000 نفر کشته و زخمي شدند و دولت و مردم بيرنگ به همياري و کمک آنها شتافتند.